Įmonių registravimas
Banko sąskaitų atidarymas
Migracijos paslaugos
Teisinės paslaugos

Teisines paslaugas teikiame juridiniams bei fiziniams asmenims, esantiems tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Suteikdami kokybiškas paslaugas mes orientuojamės į ilgalaikių santykių kūrimą, o ne į trumpalaikę komercinę sėkmę.

 

 1. Teisinės paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims.
 • Konsultuojame  sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo,  pakeitimo, papildymo, priedų rengimo
 • Ruošiame įvairių tipų sutartis.

 

 1. Juridinių asmenų steigimo dokumentų parengimas, juridinių asmenų steigimas.
 • Konsultuojame steigimo klausimais.
 • Organizuojame visų rūšių juridinių asmenų, filialų bei atstovybių steigimą.
 • Konsultuojame bei ruošiame dokumentus dėl įstatinio kapitalo formavimo, didinimo bei mažinimo.
 • Padedame įregistruoti/išregistruoti įmones ES ir užsienio valstybėse.

 

 1. Juridinių asmenų pertvarkymas, reorganizavimas, pardavimas, likvidavimas (Lietuvoje).
 • Akciniu bendrovių įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo procedūros.

 

 1. Konsultacijos migracijos klausimais.
 • Konsultacijos užsieniečių darbo ir gyvenimo Lietuvoje klausimais, laikino ir nuolatinio leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, taip pat užsieniečių įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje klausimais.

 

 1. Konsultacijos mokesčių klausimais.
 • Konsultuojame įmonės mokesčių klausimais.
 • Konsultuojame fizinius asmenis mokesčių deklaravimo ir mokėjimo klausimais.
 • Pildome mokesčių deklaracijas, prašymus, pranešimus.

 

 1. Konsultacijos darbo teisės klausimais.
 • Ruošiame dokumentus, naudojamus įvairiuose darbo santykiuose:  individualias darbo sutartis,  kolektyvines sutartis,  darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus,  pareiginius nuostatus,  darbo tvarkos taisykles,   materialinės atsakomybės sutartis, užsienio piliečių įdarbinimui reikalingus dokumentus. Rengiame kitus, darbo santykius reglamentuojančius dokumentus:  susitarimus dėl darbo sutarties nutraukimo, kitus darbuotojo ir darbdavio susitarimus.