Įmonių registravimas
Banko sąskaitų atidarymas
Migracijos paslaugos
Įmonių valdymas ir administravimas

Įmonių administravimo ir valdymo paslaugos :

 

 • Įmonės veiklos planavimas ir organizavimas;
 • Informacijos ir dokumentų valdymas;
 • Įmonės personalo administravimas;
 • Susitikimų , posėdžių organizavimas;
 • Projektų administravimas;
 • Vidinės ir išorinės informacijos valdymas;
 • Korespondencijos bei elektroninių ir tradicinių dokumentų  rengimas ir tvarkymas;
 • Darbuotojų duomenų banko kaupimas;
 • Duomenų analizės atlikimas;
 • Priėmimų, susitikimų organizavimas ir juose  dalyvavimas  esant būtinybei;
 • Ryšių su partneriais koordinavimas;
 • Atstovavimas įmonei pagal vadovo nurodymus ir savo kompetenciją;
 • Personalo atrankos organizavimas;
 • EORI kodo  gavimas;
 • Pašto adreso suteikimas korespondencijai gauti.